Sign In    Register
Morbidity and mortality risk factors in emergency department patients with Acinetobacter baumannii bacteremia
Rui-xue Sun, Priscilla Song, Joseph Walline, He Wang, Ying-chun Xu, Hua-dong Zhu, Xue-zhong Yu, Jun Xu
World Journal of Emergency Medicine . 2020, (3): 164 -168 .  DOI: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2020.03.006